Heeft u geld van iemand tegoed, maar diegene betaalt niet? Novumm Advocaten kunnen u bijstaan in een incassoprocedure en werken nauw samen met de deurwaarder.

Problemen met het incassobureau

Als u rekeningen niet betaalt, kan degene bij wie u een schuld heeft lopen een incassobureau inschakelen. In dat geval moet u bovenop de nog openstaande rekening incassokosten en een wettelijke rente betalen. Als u ook na de aanmaning van het incassobureau de rekening niet voldoet, dan kan de schuldeiser zich tot de rechter wenden. De rechter kan u dan veroordelen tot het betalen van de rekening, de incassokosten en de wettelijke rente. De schuldeiser kan met een rechterlijk vonnis naar een deurwaarder om de betaling af te dwingen. Dit kan bijvoorbeeld door beslag te leggen op uw eigendommen of uw bankrekening.

Indien u niet betaalt omdat u het niet eens bent met de rekening dan is het van belang de schuldeiser dit zo snel mogelijk te laten weten. Dit kan door middel van een brief waarin u zowel aangeeft dat u het niet eens bent met de rekening als welke redenen u daarvoor heeft. Als de schuldeiser inmiddels een incassobureau heeft ingeschakeld, dan kunt de brief richten aan het incassobureau. Novumm Advocaten kunnen u helpen bij eventuele onderhandelingen of het opstellen van een brief.

Neem vrijblijvend contact met Novumm advocaten

Contact
Contact

Rechtsgebieden Novumm advocaten