Novumm Advocaten zijn thuis in zowel het civiele jeugdrecht, waar ondertoezichtstellingen (OTS) en machtiging tot (gesloten) uithuisplaatsingen deel van uitmaken, alsook in het jeugdstrafrecht.

Dus als u een verzoek tot ondertoezichtstelling of machtiging uithuisplaatsing ontvangt, staan wij voor u klaar.
Ook als uw kind met het jeugdstrafrecht in aanraking komt, bent u bij Novumm Advocaten Zwolle aan het juiste adres.

Minderjarigen en jeugdrecht in Zwolle

Steeds vaker komen minderjarigen in aanraking met het recht. Omdat het jeugdrecht een bijzonder rechtsgebied is waarin speciale regels en procedures gelden, is specialistische kennis van belang. Novumm Advocaten biedt u deze kennis.

De Zwolse advocaten staan zowel minderjarigen als ouders bij.

Onder het jeugdrecht valt onder meer:

 • OTP (Onderhoud ten Parkette)
  • Onderhoud ten Parkette (OTP), wat is dat?
   Wanneer de jongere wordt verdacht van een strafbaar feit kan de officier van justitie besluiten om niet tot vervolging over te gaan. De jongere wordt samen met zijn ouders opgeroepen om hierover met de officier van justitie (of de parketsecretaris) te spreken. De Raad voor de Kinderbescherming heeft een rapport opgemaakt over de jongere en geeft een advies over de straf die het best bij hem of haar past. De jongere hoeft dan niet naar de kinderrechter, zal dus niet veroordeeld worden en krijgt geen strafblad. De officier kan daar wel voorwaarden tegenover stellen, bijvoorbeeld een taakstraf of de maatregel Hulp en Steun.
 • Afstamming
 • Gezag
 • Omgang
 • Leerplicht
 • Ondertoezichtstelling (ots)
 • Uithuisplaatsing (uhp)
 • Schriftelijke aanwijzing
 • Kinderstrafzaken

Links: Nederlands Jeugdinstituut

Neem vrijblijvend contact met Novumm advocaten

Contact
Contact

Rechtsgebieden Novumm advocaten