Echtscheidingen, mediation, omgangsregelingen, alimentatiezaken en kwesties over gezag en erkenning zijn voor ons dagelijks werk. Wij staan u graag bij en bespreken de (on)mogelijkheden met u.

Ouderlijk gezag, omgang en voogdij

Het onderscheid tussen ouderlijk gezag en voogdij

Er wordt vaak over voogdij gesproken, terwijl het eigenlijk ouderlijk gezag is. De voogdij kan slechts op twee manieren tot stand komen:

  1. als de ouder voor haar/zijn overlijden een voogd heeft aangewezen (een testamentaire voogd), of
  2. als een testamentaire voogd of een voogd door de rechter wordt aangewezen.

Ouders hebben over hun kinderen gezag, en nooit voogdij.

Wanneer ouderlijk gezag?

Als de ouders van een geboren kind getrouwd zijn, hebben beide ouders het ouderlijk gezag. Na een eventuele echtscheiding blijft het gezamenlijk gezag doorlopen en komen de ouders een zorg- en contactregeling overeen, vastgelegd in een ouderschapsplan.

Wanneer de ouders van het kind niet gehuwd zijn en de vader heeft het kind niet erkend, dan heeft de vader niet (automatisch) het gezag over het kind. De vader kan samen met de moeder het gezag over het kind aanvragen. Hij heeft dan de bij het gezag behorende rechten en plichten. Als de moeder dat weigert, dan kan de vader aan de rechter vragen om hem mede met het gezag te belasten.

Wanneer een omgangsregeling?

Indien niet beide ouders het gezag over het kind hebben, dan is het een optie dat zij samen een zorg- en contactregeling overeenkomen. Ook al is er geen gezag, dan betekent dat niet dat er geen recht op omgang bestaat. Omgang is ook mogelijk als de vader het kind niet heeft erkend. Soms ontstaan er problemen bij afspraken rondom de omgang of de zorg- en contactregeling. Novumm Advocaten helpt u graag om een goede oplossing te vinden.

Indexering alimentatie

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage is gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Onderstaand vindt u de indexeringen van de laatste jaren.
2015 – 0,8%
2016 – 1,3%
2017 – 2,1%
2018 – 1,5%
2019 – 2%

Voor een overzicht van de jaarlijkse indexering vanaf 1975 verwijzen wij graag naar de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.LBIO.nl). Via die website kunt u ook zelf een berekening maken van de geïndexeerde alimentatie.

Links:

Scheiden-in-Zwolle
VillaPinedo
LBIO

Neem vrijblijvend contact met Novumm advocaten

Contact
Contact

Rechtsgebieden Novumm advocaten